ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARI

Cemal Bıyık, H. Hulusi Acar, Ayşe Yavuz
2.797 1.200

Öz


Ülkemizdeki orman alanları, her geçen gün azalmaktadır. Buna karşılık, odun hammaddesi olarak binlerce kullanım alanına kaynak teşkil eden ormanların değeri ise her gün daha da artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde, yenilenebilen bu doğal kaynağın sınırlandırılması işlemi, yani kadastrosu hemen hemen tamamlanmış durumdadır. Orman kadastrosu, dar anlamda ormanların hukuki ve geometrik durumlarının tespiti ile sınırlaması kesinlesen ormanların tapuya tescil edilmesidir. Orman kadastro islerinin yapılması 6831 sayılı "Orman Kanunu"na göre Orman KadastroKomisyonları'na verilmiştir. Komisyonların çalışmaya başlamasından günümüze kadar geçen 58 yılda, ormanlarımızın sadece %60’ının kadastrosu tamamlanabilmiştir. Orman kadastrosunu gerçekleştirecek olan Orman Kadastro Komisyonları'nın kuruluş sekli birçok kez değiştirilmiştir. Bugüne kadar sağlıklı bir yapıya ve çalışma temposuna ulaşamayan Orman Kadastro Komisyonları teorik ve pratik anlamda birçok problemlere sahiptir. Bu çalışmada, mevcut problemler ortaya konularak araştırılmış ve sonuç olarak; komisyon sayısının yetersiz olduğu, teorik ve teknik konularda eksik olduğu, kadastroda çalışan elemanların maddi
ve manevi nedenlerle isteksiz olup meslek camiasında kadastro komisyonlarının sürgün yeri niteliğinde görüldüğü, siyasi ve toplumsal baskıların olduğu vs. tespit edilmiştir.
Tam metin:

PDF PDF (English) PDF