SÜRGÜN ÇOGALTILMASI İLE IN VITRO’DA ELDE EDİLEN KİVİ (Actinidia chinensis Planch.) SÜRGÜNLERİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE KÖKLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALISMA

Ali Ömer Üçler, Zeki Yahyaoğlu, İhsan Güneş
1.761 665

Öz


Bu çalışmada in vitro’da elde edilen Hayward kültüvarına kivi sürgünlerinin tekrar çoğaltılması ve in vitro ve in vivo’da köklendirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için; sürgün elde etmek üzere başlangıç kültürlerinde Kivi’nin nodal parçaları kullanılmıştır. Daha sonra bu sürgünler, tekrar nodal parçalara bölünerek yeni sürgünler elde edilmiştir. Bu parçalar MS ve WPM adlı iki temel besin ortamına 1.0 mg/l BAP eklenerek kültüre alınmışlardır. Yapılan ölçümler; sürgün oluşumu ve çoğalması bakımından MS ortamının daha etkili olduğunu ortaya koymuştur. Yeniden çoğaltma yoluyla elde edilen çok sayıda sürgün köklendirme denemelerinde kullanılmıştır. In vitro’da köklendirme için IBA’nın dört farklı dozu (0.5, 1.0, 3.0, 5.0mg/l) 1/2 MS ortamına eklenmiştir. En iyi köklenme 5.0 mg/l IBA dozunda olmuştur. In vivo’da köklendirme için iki farklı toprak karışımı test edilmiştir. Her iki karışımda da %90’ın üzerinde köklenme ve yasama başarısına ulaşılmıştır. Böylece invivo’da köklendirmenin in vitro’da köklendirmeye göre daha başarılı olduğu ortaya konmuştur.

Tam metin:

PDF PDF (English)