YALANCI AKASYA ( Robinia pseudoacacia L. ) ORJİNLERİNDE FİDAN KALİTE SINIFLARININ BELİRLENMESİ

İbrahim Turna, Hülya Turna
1.871 646

Öz


Bu çalışmada K.T.Ü. Orman Fidanlığında üretilen 1+0 yasındaki
Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L. ) fidanları kullanılmıştır. Bunun için 11'i yabancı olmak üzere toplam 18 orijinden temin edilen Yalancı Akasya tohumları K.T.Ü. Orman Fidanlığına ekilmiş ve 1+0 yasına gelmiş fidanlar, tekniğine
uygun olarak sökülmüştür. Üretilen 18 Y.Akasya orijinlerine ait fidanlarda FB, KBÇ ve FB ile KBÇ değerlerine göre belirlenen yeni sınıf ayırım değerleri (YS), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) sınıf ayırım değerleri ile karsılaştırılmıştır. Buna göre oluşturulan yeni kalite sınıflaması diskriminant analizi ile denetlenmiştir. Ayrıca faktör analizi yardımıyla fidan kalite sınıflamasında etkili olan morfolojik özellikler tespit edilmiştir.
Çalışma sonucunda gerek TSE ve gerekse yeni oluşturulan kalite sınıflaması bakımından bütün orijinler yüksek oranda I. Sınıf fidana sahiptir. En önemli sınıflandırma kriteri ise FB ve KBÇ'nın birlikte değerlendirilmesidir.


Tam metin:

PDF PDF (English)