TRABZON, RİZE, ARTVİN YÖRELERİNDE BULUNAN DOĞAL VE EGZOTİK TIRMANICI BİTKİLER

Rahim Anşin, Salih Terzioğlu
1.532 786

Öz


Bu çalışmayla, Trabzon, Rize ve Artvin yörelerinde 45'i doğal, 37'si egzotik olmak üzere toplam 82 adet tırmanıcı taksonun bulunduğu
saptanmıştır. Saptanan bu taksonların teknik ormancılık uygulamalarında ve peyzaj mimarlığı yönünden önemleri vurgulanmıştır.               
Tam metin:

PDF PDF ()