DEĞİŞİK AMAÇLI ORMAN HARİTALARI YAPIMI VE SORGULAMALARINDA COGRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI

H. Hulusi Acar, Selçuk Gümüş
1.331 601

Öz


Ormancılık biyolojik, teknik, ekonomik ve sosyal bir çalışma
alanı olduğu için yapılan çalışmalarda bir çok etken göz önünde tutulmaktadır. Bu nedenle çağdaş ormancılık çalışmaları yapabilmek için Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin (CBS) kullanılması artık kaçınılmaz bir durumdur. Özellikle arazi ve orman yapısının belirlenmesi ile orman yolları planlama çalışmalarında
ölçek sorununun olmayışı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri genelleme fonksiyonunun kullanılması ile istenilen ölçekte farklı konumsal haritaların üretilmesi, klasik yöntemlerle kıyaslanamayacak derecede hassas bir işaretleme sağlamaktadır. Orman Genel Müdürlüğü’nde son yıllarda çok yönlü olarak sürdürülen ormancılık hizmet ve uygulamalarının daha hızlı, daha ekonomik ve daha etkin bir şekilde yürütülmesi ile uygulayıcılar arasındaki koordinasyonun sağlanabilmesi için gerekli olan temel altlık haritalar üretilmeli, bu konuda çalışanların tüm isteklerine cevap verecek olan Orman Bilgi Sistemi (ORB_S) oluşturma çalışmalarına devam edilmeli ve en kısa sürede tamamlanmalıdır.


Tam metin:

PDF