DEVLET ORMAN İŞSLETMELERİNDE FAUSTMANN FORMÜLÜ YARDIMIYLA ARAZİ DEĞERİNİN HESAPLANMASI

Atakan Öztürk, Mustafa Fehmi Türker
1.189 440

Öz


Orman isletmesinin aktifini oluşturan kalemlerden biri olan arazi, hem kuruluş yeri ve hem de hammadde kaynağı ve deposu olma özelliğindedir. Orman isletmelerinin gerek sabit ve gerekse toplam sermayeleri içinde ağaç serveti değerinden sonra ikinci sırayı arazi değeri almaktadır. Orman isletmelerinde arazi değerinin belirlenmesi, isletmelerin sahip olduğu orman değerinin ve buna bağlı olarak sermayelerinin ortaya konmasını sağladığı gibi, aynı zamanda isletmelerin ekonomik başarılarının belirlenmesinde de yardımcı olmaktadır. Bu yüzden, bu çalışmada orman isletmelerinde arazi değerinin nasıl hesaplandığı teorik ve pratik yönüyle ortaya konmaya çalışılmıştır. Sonuçta örnek olarak alınan iki isletmeden Artvin Devlet Orman İsletmesi’nin arazi değeri - 1 259 103 TL/ha, Ardanuç Devlet Orman İsletmesi’nin arazi değeri ise 408 194 TL/ha bulunmuştur.


Tam metin:

PDF