ARTVİN-ATİLA (HATİLLA) VADİSİ MİLLİ PARKININ VEJETASYON YAPISINA GENEL BİR BAKIŞ

Rahim Anşin, Zafer Cemal Özkan, Özgür Eminağaoğlu
1.449 437

Öz


Çalışma alanı, bitki coğrafyası yönünden; Holarktik Bölgenin Avrupa-Sibirya flora alanının Colchis (Kolsik) kesiminde kalmaktadır. Çok sayıda endemik bitki taksonuna sahip Artvin-Atila Vadisi Milli Parkının flora içeriğini tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada 14 adet Eğrelti, 10 adet Açık Tohumlu ve 466 adet Kapalı Tohumlu olmak üzere toplam 490 adet bitki taksonu saptanmıştır. Tespit edilen taksonların oluşturdukları vejetasyon yapısına göre genel bir sınıflaması yapılmıştır.


Tam metin:

PDF