TRABZON LİMNİ DERESİ HAVZASI TOPRAKLARININ BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İLE EROZYON EĞİLİMİ DEĞERLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Turan Yüksek, Arslan Okatan
1.280 288

Öz


Bu çalışmada, Trabzon Limli Deresi Yağış Havzası topraklarının bazı fiziksel, hidrofiziksel özellikleri ve erozyon eğilimleri araştırılmıştır.
Araştırma havzası Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesinde yer almakta olup Trabzon'a 24 km. uzaklıktadır. Bu amaçla 3 farklı yükseklik kademesi ve iki farklı bakıda yer alan tarım ve otlak alanlarında toplam 32 adet toprak profili açılmış ve farklı derinlik kademelerinden (0 -20 cm. ve 20 - 50 cm.) toprak örnekleri alınmıştır. Alınan bu toprak örnekleri üzerinde; Tekstür, toprak fraksiyonları, erozyon eğilimleri, nem sabitleri, geçirgenlik, hacim ağırlığı, dane yoğunluğu, gözenek hacmi, ateşte kayıp ve pH gibi 14 özellik ölçülmüştür. Yapılan analizler sonucunda 3 erozyon eğilim indeksi değerlerine göre topraklar erozyona duyarlı bulunmuştur.


Tam metin:

PDF