DOGU LADİNİ (Picea orientalis (L.) Link.) MEŞCERELERİNDE SIKLIK BAKIMI

Ali Demirci
1.101 579

Öz


Bu araştırma, Maçka Orman İsletmesi Kapuköy yöresi ormanlarında değişik zamanlarda gençleştirilmiş ve toplam olarak 15 hektarı bulan ladin sıklıklarında yapılmıştır. Sistematik örnekleme ile belirlenen 60 noktaya en yakın beş birey üzerinde 1.30 m deki çap, boy, yas ve dört yönde en uzun yan dal uzunlukları saptanarak bu verilere göre hazırlanan 1.30 m çap - tepe tacı izdüsüm alanı ve boy - tepe tacı izdüsüm alanı grafiklerinden yararlanılarak iki tablo geliştirilmiştir. Bunlardan biri, 1 cm’lik çap kademelerine göre, diğeri de 0.50 m lik boy kademelerine göre bir bireyin kapladığı ortalama alan ve bakım yapıldıktan sonra hektarda bulunması gereken birey sayısını göstermektedir. Bu çalışma ile, tüm ladin sıklıklarında 4-6 yılda bir 3 kez bakım kesimleri yapılması ve kesimlerden sonra hektarda bırakılması gereken birey sayısının, ince çap kademesinden kalın çap kademesine doğru azalarak, göğüs yüksekliği çapı 1.00 cm olan mescerelerde 9188 adet ve 14.00 cm olan mescerelerde 970 adet olması gerektiği önerilmiştir. Öte yandan, bu sayının düşük boylardan yüksek boylara doğru azalarak 1.50 m boyundaki mescerelerde 9900 adet ve 7.50 m boyundaki mescerelerde 1302 adet olması gerektiği önerilmiştir.


Tam metin:

PDF