ARTVİN İLİ EKONOMİSİNDE ORMANCILIK SEKTÖRÜNÜN YERİ VE ÖNEMİ

Mustafa Fehmi Türker, Atakan Öztürk
1.476 420

Öz


Yıllar boyu özel sektörün büyük çaplı hiç bir yatırım yapmadığı,
Devletin ise çok cüzi ve sınırlı sayıda insana is imkanı sağlayan yatırımlarla sürekli ihmal ettiği Artvin ilinde, ekonomik alanda yaşanan sıkıntıların bir yansıması olarak, il dışına göç önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden, Artvin ekonomisinin canlandırılması ve buna bağlı olarak göçün önlenebilmesi için, ilde alternatif yatırım ve istihdam alanlarına çok büyük ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu noktada, bugüne kadar ildeki göç oranının daha fazla artmasını önlemede önemli bir rolü olan ormancılık sektörü, günümüzde odun hammaddesi üretiminin yanında kestane meyvesi üretimi, asılı ceviz fidanı üretimi, kültür mantarı yetistiriciligi, balıkçılık vb projelerle, halka istihdam alanı ve gelir sağlama konularında son derece önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalışma ile Artvin ili ekonomisi içerisinde, ormancılık sektörünün yeri ve arz ettiği
önem ortaya konarak, söz konusu sektörde gerçekleştirilen faaliyetlerin sosyo-ekonomik analizinin yapılması amaçlanmaktadır.


Tam metin:

PDF (English)