ARTVİN- KAFKASÖR YÖRESİNDEKİ BİR DOĞU LADİNİ (Picea orientalis L. Link)-DOĞU KARADENİZ GÖKNARI (Abies nordmanniana Spach. subsp. nordmanniana) KARIŞIK MEŞCERESİNDE DOĞAL GENÇLEŞTİRMENİN İRDELENMESİ

Ali Ömer Üçler, Ali Demirci, Zafer Ölmez, Sinan Güner
1.408 438

Öz


Bu araştırmada, Doğu Ladini (Picea orientalis  (L.) Link) ve Doğu Karadeniz Göknarından (Abies nordmanniana Spach. subsp. nordmanniana) oluşan, 5.8 ha’lık bir karışık meşcerede siper durumu ile gerçekleştirilen bir doğal gençleştirme çalışması incelenmiştir. Araştırmada, gençleştirme alanını temsil edecek şekilde karelaj yöntemiyle sistemetik olarak alınan ve her biri 25 m2  büyüklüğündeki 24 örnek alanda tespit edilen ladin ve göknar gençliklerinin yaş ve boyları belirlenmiştir. Bu verilerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, gençliklerin 1975 yılında yapılan azırlık kesiminden sonra alana düzenli olarak gelmeye başladıkları elirlenmiştir. Yapılan ölçüm ve sayımlar ladinin bu alanda 4 yılda bir bol tohum oluşturduğunu, göknarda ise bu farklılığın belirgin olarak ortaya çıkmadığını göstermiştir. Yaşa bağlı olarak boy gelişiminin değerlendirilmesi sonucunda ise korelasyon katsayıları ladin için 0.9993, göknar için 0.9973 olarak hesaplanmış, dolayısıyla ladin ve göknar gençliklerinin gençlikte birbirlerine oldukça benzer bir
büyüme yaptıklarını ortaya koymuştur.

Tam metin:

PDF (English)