ARTVİN İLİNDEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Kadri Cemil Akyüz
1.549 270

Öz


Bölgeler arasında oluşan gelişmişlik farklarının azaltılması bölgelerin etkin sanayi işletmelerinin faaliyet alanlarının genişletilmesi ve orunlarının çözümü ile mümkün olacaktır. Artvin ili ülkemizdeki gelişmişlik sıralamalarında son sıralarda yeralmaktadır.  İlde orman ürünleri sanayi işletmeleri ağırlıklı paya sahip durumdadır. Büyük çoğunluğunu küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşturduğu orman ürünleri sanayi ilin gelişimi için lokomotif oluşturabilecek ektörlerden biridir. Bu çalışmada Artvin ilindeki orman ürünleri sanayi işletmelerinin yapıları ve sorunları araştırılmış, sektörün gelişimine yönelik olarak öneriler oluşturulmuştur.  İl genelinde 8 ilçede 46 adet küçük ve orta ölçekli  işletmeye anket uygulanmıştır. Anketlerin doldurulması yüzyüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda
sektörün en önemli problemlerinin finansman ve pazarlama alanında olduğu belirlenmiştir.

Tam metin:

PDF (English)