DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YETİŞEN ÖNEMLİ BAZI AĞAÇ ODUNLARININ VİDA TUTMA DİRENÇLERİ

Hakan Akyıldız, Abdulkadir Malkoçoğlu
1.216 399

Öz


Bu çalışmada; Doğu Karadeniz Bölgesinden (Gümüşhane, Trabzon, Artvin) elde edilen Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.), Sakallı Kızılağaç (Alnus glitunosa subsp. barbata (C.A.Mey) Yalt.), Anadolu Kestanesi (Castenea sativa Mill.), Doğu Ladini (Picea orientalis  (L.) Link) ve Sarıçam (Pinus sylvestris L.) odunlarının vida tutma dirençleri belirlenmiştir. Denemeler TS 6094, ASTM-D 143 ve ASTM-D 1761 standartlarına uygun olarak 60’ar örnek üzerinde gerçekleştirilmiştir. Örneklerin yarısında rutubet miktarları % 12, diğer yarısında ise % 30 olarak seçilmiştir. Örneklerin boyutları; 50*50*150 mm olarak alınmıştır. 4.5 mm çapında ve 40 mm boyunda ağaç vidalar kullanılmıştır. Örneklerin teğet kesitinde açılan klavuz deliklerine, iki adet vida 26 mm derinliğe kadar vidalanmıştır.
Sonuç olarak; ağaç türlerine göre en yüksek vida tutma direnci Doğu Kayınında elde edilmiş, onu sırasıyla Sakallı Kızılağaç, Anadolu Kestanesi ve Sarıçam izlemiş, en düşük vida tutma direnci ise Doğu
Ladini odunlarında  elde edilmiştir. Rutubetin etkisine göre ise; % 12 rutubet miktarındaki örneklerin vida tutma direnç değerleri yüksek çıkmıştır. 

Tam metin:

PDF (English)