ORMANCILIKTA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE MODEL UYGULAMA

Turan Sönmez, Emin Zeki Başkent
1.055 403

Öz


Toplumun giderek artan orman ürünleri ihtiyacının karşılanabilmesi ve aynı zamanda ormanların sunduğu çeşitli fonksiyonlardan toplumun faydalanabilmesi ancak düzenli ve sürekli bir işletmecilikle
sağlanabilir. Böyle bir işletmeciliğin yapılabilmesi için ormancılık faaliyetlerinin günümüz bilgisayar teknolojisiyle desteklenerek izlenmesi gerekmektedir. Çağdaş ormancılığın altyapısını oluşturan ve ormancılık faaliyetlerinde kullanılan konumsal (grafik ve öznitelik) verilerin elde edilmesi ve bilgisayar ortamına aktarılarak Veri Tabanı Tasarımının (VTT) yapılması son derece önemlidir. Konumsal verilerin çeşitliliği, karmaşık yapısı ve çok sayıda olması, onların toplanması, depolanması, idaresi, sorgulanması ve analizi işlemlerini sistemli çözüme zorlamaktadır. Bu zorlukların çözümüne ışık tutmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada konumsal veri tespiti, sınıflandırılması ve VTT kurulması çalışmaları bilgisayar yazılım, donanım ve insan gücünü  bir araya getiren coğrafi bilgi sistemi (CBS) yardımıyla bir sistem yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

Tam metin:

PDF (English)