DUGLAS GÖKNARI (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) TÜRÜNÜN YONGA LEVHA ÜRETİMİ İÇİN UYGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ

Gökay Nemli, Nurgül Ay, Hamiyet Şahin
1.867 821

Öz


Bu çalışmada, hızlı büyüyen ağaç türlerinden biri olan ve Trabzon’un Maçka bölgesinde başarılı plantasyon sonuçları veren Douglas Göknarı (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)’nın yonga levha üretimine uygunluğu araştırılmıştır. Üretilen levhaların fiziksel (şişme oranı, yoğunluk) ve mekanik özellikleri (eğilme direnci, yüzeye dik çekme direnci ve elastiklik modülü) belirlenmiştir. Pres sıcaklığı ile presleme süresinin ve levha yoğunluğunun yonga levha özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar EN standartlarında öngörülen değerler ile karşılaştırılmıştır. Test sonuçlarına göre       0.70 g/cm3 yoğunlukta üretilen yonga levhalar EN standartlarında öngörülen minimum eğilme ve yüzeye dik çekme direnci ihtiyacını karşılamışlardır. Yoğunluğu 0.60 g/cm3 olan levhalar ise standartlarda öngörülen eğilme ve yüzeye dik çekme direnci değerlerine ulaşabilmek için 150 ˚C pres sıcaklığında ve 7 dakika presleme süresi kullanılarak üretilmelidir. Douglas Göknarı (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)’ndan üretilen yonga levhaların şişme oranları standartlarda öngörülen değerlerden yüksek bulunmuştur. Bu nedenle bu levhaların kalınlığına şişme oranlarını azaltıcı ek bir çalışmanın yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Tam metin:

PDF (English)