DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN GELİŞMESİNDE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİİNİN ROLÜ

Kadri Cemil Akyüz, Hicabi Cındık, İlker Akyüz, Hasan Serin
1.455 353

Öz


Ülkemizde; bölgeler arası doğal ve toplumsal kaynakların eşitsizliğine dayalı olarak gelişmişlik farklılıkları yaşanmaktadır. Bölgelerin aktif sanayi grupları bu farklılığın giderilebilmesinde önemli bir güce sahiptirler. Bu çalışmada; Devlet Planlama Teşkilatı (D.P.T) tarafından 32 değişken yardımıyla gerçekleştirilen çalışma sonucu belirlenmiş bulunan gelişmişlik sınıflandırması temel alınarak, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 63 yerleşim biriminde işyeri sayısı bakımından önemli bir potansiyele sahip olan orman ürünleri sanayi işletmelerinin ne düzeyde bir gelişmişlik paralelliği gösterdiği araştırılmıştır. Çalışma sonucunda; bölge imalat sanayisinin yaklaşık %25’ini oluşturan orman ürünleri sanayi işletmelerinin bölgesel gelişme ile aynı paralellikte olmadığı ve bölgesel kalkınmada yeterli düzeyde yer almadığı belirlenmiştir.

Tam metin:

PDF (English)