ORMANLAR VE AĞAÇLAR TARAFINDAN TOPRAKLARIN ASİTLEŞMESİ

Temel Sarıyıldız
1.184 468

Öz


Bu makalede toprak asitliliği üzerinde bireysel olarak ağaçların ve doğal orman bitki örtüsünün etkisi konuyla ilgili yapılan çalışmaların irdelenmesi yapılarak tartışılmıştır. Aynı topraklar üzerindeki türler arasında ve herhangi bir türün farklı ortamları arasında  bu güçlü etkileşmenin önemli bir değişimi bulunduğu görülmüştür. İğne yapraklı türler kullanılarak yapılan ağaçlandırma alanlarının toprak asitliliği üzerine olan etkisi yeniden incelendi ve bu alanlarda yüksek asitliliğe sebep olan etkenler tartışıldı. Türlerin toplu halde bulunması,  başlangıçtaki toprak  şartları, silvikültürel uygulamalar ve kesim sonunda alandan taşınan ağaçların yüzdesi gibi bütün etmenler, bir alanda yapılan ağaçlandırmanın uzun bir dönem boyunca toprakların asitleşmesine neden olmasında dikkate alınması gereken önemli etmenlerdir. 

Tam metin:

PDF (English)