ARTVİN YÖRESİNİN İKLİM, TOPRAK YAPISI, ORMAN ALANLARI, AĞAÇ SERVETİ VE ORMANCILIK ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Turan Yüksek, Zafer Ölmez
2.482 1.811

Öz


Çalışma konusu olan Artvin, Kuzeydoğu Karadeniz Bölgesinde yer almaktadır. Artvin ormanları ılıman iklim kuşağından, sert-karasal iklim kuşağına kadar farklı kuşaklarda yayılış göstermektedir. Artvin yöresi 390471 hektar orman alanına sahiptir. Orman alanlarının 276883 hektarı (%70.91’i) doğal ormanlar, 113588 hektarı (% 29.09’u) baltalık ormanlardan oluşmaktadır. Toplam arazinin % 54.77’si ormanlarla kaplıdır. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ormanları, Picea ssp., Pinus ssp., Abies ssp., Fagus ssp., Alnus ssp., Castanea ssp., Quercus ssp., Tilia ssp., Carpinus ssp., Acer ssp., Fraxinus ssp., Betula ssp., Juniperus  ssp. gibi ağaçlarla kaplıdır. Çalışmada, Artvin Yöresinin iklim özellikleri, jeolojik yapısı ve toprak özellikleri, ormanların servet ve alansal dağılımı ile bazı silvikültürel çalışmalar üzerinde durulmuştur. 

Tam metin:

PDF (English)