MAÇKA-ÇATAK BÖLGESİ ANADOLU KESTANESİ (Castanea sativa Mill.) ODUNUNUN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Nurgül Ay, Hamiyet Şahin
1.090 679

Öz


Bu çalışmada Anadolu kestanesi (Castanea sativa Mill.) odununun bazı fiziksel özellikleri araştırılmıştır. Bu amaçla Trabzon-Maçka Bölgesinden 8 adet deneme ağacı alınmıştır. Bu ağaçlardan standartlara uygun örnekler hazırlanarak, tam kuru  ve hava kurusu yoğunluk ve hacim yoğunluk değerleri, hücre çeperi ve hava boşluğu oranları, daralma miktarları, odunun içerisine alabileceği en yüksek su miktarım ve lif doygunluk noktası rutubeti belirlenmiştir.

Tam metin:

PDF (English)