KARADENİZ BÖLGESİNDE ÇAY TARIMINDA YAŞANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ALTERNATİF BİR ÜRÜN OLARAK BAMBU

Devlet Toksoy, Mustafa Var
1.606 821

Öz


 Ülkemizde 1930’lu yıllardan başlayan çay tarımı gerek Doğu Karadeniz Bölgesi gerekse Türkiye için önemli girdiler kazandırmış,bölgenin refah düzeyinin artmasında önemli bir paya sahip olmuştur.1990’lı yıllardan sonra ise çay tarımı ve üreticilerinin gittikçe artan sorunları bulunmaktadır.2000’li yıllardan sonra tarım politikasında yaşanan köklü değişmeler, Avrupa Birliği ile ilişkiler, Dünya Ticaret Örgütü ile yapılan sözleşme, IMF niyet mektupları vb. uluslar arası düzenlemeler, Tütün Yasası,  Şeker Yasası vb. yasal düzenlemelerle getirilen yenilikler diğer tarımsal ürünler içinde bir takım düzenlemelerin yapılacağının işaretleridir.  Gerek sektörün kendi yapısından gerekse dışarıdan kaynaklanan pek çok neden çay tarımının sorunlarının ortadan kaldırılabilmesi için önlemler gerektirmektedir. Alınacak önlemlerin ülkemiz  şartlarını dikkate alan, yani kamuya yeni mali yükler getirmeyecek ve bölge halkının gelirlerini azaltmayacak nitelikte olmasıdır. Bu yönüyle değerlendirdiğimizde bambu bitkisi bölgeye ekolojik uyum sağlayabilecek, katma değeri yüksek endüstriyel bir ürün olarak değerlendirilebilecek alternatif bir ürün konumundadır.

Tam metin:

PDF (English)