YEŞİL YOL KAVRAMI, FONKSİYONLARI VE ÖNEMİ

Banu Çiçek Kurdoğlu
1.402 986

Öz


Dünyamızı ciddi şekilde tehdit eden  çevre sorunları, özellikle kırsal alanlarda ve bozulmamış doğal kaynaklar üzerinde kalkınma olgusuna paralel olarak tahribatını her geçen gün  arttırmaktadır. Doğal kaynaklar üzerindeki bu baskılar sürerken öte yandan bu kaynakları korumak için de çeşitli çalışmalar yapılmakta ve kaynakların sürdürülebilirliği üzerine projeler üretilmektedir. Bu çalışmalar salt korumaya yönelik olabildiği gibi, özellikle kent insanının ruhsal ve bedensel olarak rahatlamasına, başka bir deyişle
kullanımına yönelik bir yapı da kazanabilmektedir.  Günümüzde batı ülkeleri kentlerinde açık alanların yitirilmemesi, ekolojik dengelerin korunabilmesi, yaşanabilir çevre oluşturulması amacıyla yeşil yol
planlamasına yönelik başarılı örnekler görmek olasıdır. Yeşil yol; akarsu boyları, sırtlar ya da vadiler gibi doğal koridorları, demiryolu güzergahları boyunca rekreasyon amaçlı kullanıma dönüştürülmüş kanal, manzara yollarını, ya da parkları, doğal rezerv alanları, kültürel özellikleri ve tarihi  yerleşimleri birbirine bağlayan çizgisel koridorlardır. Bu çalışmada, yeşil yollar tanıtılarak, amaçları ve fonksiyonları açıklanmış, ekolojik planlama açısından önemi vurgulanmıştır.

Tam metin:

PDF (English)