MAÇKA-ÇATAK BÖLGESİ ANADOLU KESTANESİ (Castanea sativa Mill.) ODUNUNUN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Nurgül Ay, Hamiyet Şahin
1.869 458

Öz


Bu çalışmada Anadolu kestanesi odununun bazı mekanik zelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bunun için Maçka-Çatak bölgesinden alınan 8 adet örnek ağaçtan yararlanılmış ve deneyler ilgili TSE standartlarına göre hazırlanmış örnekler üzerinde yapılmıştır. Anadolu kestanesi odununun mekanik özellikleri olarak liflere paralel basınç direnci, eğilme direnci, makaslama direnci ve Brinell-sertlik
değerleri incelenmiştir.  Sonuç olarak; liflere paralel basınç direnci 581.91 kp/cm2 , eğilme direnci 790 kp/cm2 , makaslama direnci 56.36 kp/cm2, enine kesit Brinell-sertlik değeri 4.25 kp/mm2  , radyal kesit Brinell-sertlik değeri 1.74 kp/mm2  ve teğet yönde Brinell-sertlik değeri 1.69 kp/mm2  olarak bulunmuştur. Liflere paralel yönde basınç direnci ve yoğunluk değerlerinden yararlanılarak spesifik ve statik kalite değerleri sırasıyla 19.9 km ve 10.7 km olarak hesaplanmıştır. Sonuçlar, aynı ağaç türü ve benzer anatomik yapıya sahip ağaç türlerinde yapılmış olan diğer
çalışmalarla karşılaştırılmıştır. 

Tam metin:

PDF (English)