TRABZON YÖRESİ BAZI YOL ŞEVLERİNİN ÖRTÜ BİTKİLERİ VE YETİŞME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Cengiz Acar
1.549 507

Öz


Bu araştırmada, Trabzon ve yöresinin karayolu yakın çevresindeki  şev örtüsü bitkilerinin oluşturduğu floristik kompozisyonlar ile bunlara ait bazı yetişme ortamı özellikleri incelenmiştir. Buna göre, 3 yükselti-iklim kuşağı ile 2 bakı grubunu içeren yol kesimlerinden toplam 83 adet örnek alanda ölçümler yapılmıştır. Sonuç olarak, farklı familyalara ait toplam 154 bitki taksonu saptanmış, 0-400 m yükseltikuşağında Galium sylvaticum, 400-1800 m’de Trifolium pratense var. pratense ve 1800 m’nin üzerinde ise Thymus praecox  subsp. caucasicus  var. grosshemii tekrarlanma oranları açısından en fazla bulunan türler olmuştur. 

Tam metin:

PDF (English)