DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN HAMMADDE TERCİHLERİ VE TEDARİK SORUNLARI

Kadri Cemil Akyüz, Hasan Serin, İlker Akyüz, Hicabi Cındık
1.694 795

Öz


Üretim faaliyetinin temel unsurlarından bir tanesi istenilen nitelik ve miktarda hammadde temin edilmesidir. İsletmeler kendi yapı ve özelliklerine göre farklı türde hammadde kullanmakta ve müşteri isteklerini karşılamaktadırlar. Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan orman ürünleri sanayi isletmelerinin hammadde tercih ve sorunlarının belirlenmesine yönelik olarak yapılan bu çalışmada 300 adet isletmeye anket uygulanmış ve elde edilen sonuçlar sunulmuştur. Çalışmanın sonucunda yüksek fiyat ve uygun olmayan boyuttaki hammadde, en önemli sorunlar olarak tespit edilmiştir.


Tam metin:

PDF (English)