DOĞU KARADENİZ BÖLGES BAZI KİVİ PLANTASYON ALANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İbrahim Turna, Zeki Yahyaoğlu, Ayça Arslan
1.528 473

Öz


Doğu Karadeniz bölgesi kivi plantasyon alanlarının incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada; bölgede tesis edilmiş bazı kivi plantasyonları; genel özellikleri, toprak ve tesis sekli Bakımından ele alınmıştır. Buna göre; bölgede kurulan kivi plantasyon alanlarının gölgeli ve güneşli bakı gruplarında tesis edilmiş olduğu, eğim bakımından % 50 eğime kadar olan alanlarda tesis edilmiş olmakla birlikte, ortalama eğimin % 15 olduğu, rakımın deniz seviyesinden 700 m’ye kadar çıktığı, ortalama rakımın ise 190 m olduğu belirlenmiştir. Toprak özellikleri bakımından toprak türünün genellikle kumlu balçık karakterinde olduğu, pH’nın 4.6 ile 7.0 arasında değiştiği ve ortalama 6.04 olduğu, organik madde miktarının ise %1.41 olduğu tespit edilmiştir. Plantasyon amacıyla oluşturulan tesisler; demir, ahşap ve beton malzemeler ile T-direk seklindedir. Ortalama tesis yüksekliğinin 1.98 m, tesis aralık x mesafesinin ise 5 x 5 m olduğu anlaşılmaktadır. Yasama yüzdesi ise %60-100 arasında değişmekte olup ortalama değer % 91’dir. Kivi Doğu Karadeniz Bölgesi için çok uygun bir tür olup adaptasyon başarısı için tekniğine uygun hareket edilmesi kaçınılmazdır.


Tam metin:

PDF (English)