ÇUKUR ÜRETİM ALANINDA BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Tolga Öztürk
1.266 401

Öz


Ülkemizde son yıllarda meydana gelen orman ürünü artısına rağmen, ormanlarımızda bölmeden çıkarma genel olarak halen eski şekillerde, yani kaydırma, atma, yuvarlama, insanla tasıma,
doğrudan doğruya zemin üzerinde hayvanlarla sürütme seklinde yapılmaktadır. Ayrıca bazı bölgelerde özel orman traktörleri ve vinçli hava hatları düşük bir oranla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Tepebaşı Orman İsletme Şefliği üretim alanı olarak belirlenmiştir. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Savsat Orman İsletme Müdürlüğü’ne bağlı Tepebaşı Orman İsletme Şefliği içerisinde bir adet üretim alanı seçilmiştir. Araştırma alanlarının belirlenmesinde, üretim alanlarında kullanılan hava hatlarının tipleri ve üretilen orman ürünün cinsi
ile nakliyat yöntemleri, bölgenin arazi yapısı ve yol şebeke durumu göz önünde tutulmuştur. Zaman etüdleri sonucunda, Çukur üretim alanındaki Koller K300 hava hattının saatlik verimi 5,710 ster, günlük verimi ise 45,680 ster olarak hesaplanmıştır.


Tam metin:

PDF (English)