ORMAN YOLLARINDA HİDROLİK SANAT YAPILARININ İNCELENMESİ

Erhan Çalışkan, H. Hulusi Acar
2.186 966

Öz


Ormanlarımızın büyük bir kısmı dağlık arazi üzerinde bulunmaktadır. Tüm ormancılık faaliyetleri ve özellikle odun hammaddesinin ormanda üretilerek; orman yollar üzerinden tüketim merkezlerine düzenli ve sürekli olarak taşınması, bu yolların dayanıklı ve uzun ömürlü olması, dolayısıyla hidrolik sanat yapılarının inşa edilmesiyle mümkün olmaktadır. Çalışma
alanı olarak Yesiltepe Orman İsletme Şefliği (Maçka, Trabzon) sınırları içerisinde bulunan 35 km’lik orman yolu seçilmiştir. Bu yolda 16’sı büz, 7’si menfez, 3’ü köprü ve 5’i de kasis olmak üzere toplam 31 adet mevcut hidrolik sanat yapısı belirlenmiş ve bu sanat yapılarından sadece % 40’nın fonksiyonlarını yerine getirebildiği tespit edilmiştir. Hidrolik sanat yapıları yapım tekniği yönünden incelendiğinde, sanat yapılarının boyutlandırılmasının yerinde olduğu, ancak yine de başkaca problemlere rastlanıldığı tespit edilmiştir. Özellikle büzlerde ve menfezlerde çimento oranının yetersiz olduğu anlaşılmıştır. Hidrolik sanat yapılarının bakımları da yetersiz olup bir çoğunun fonksiyonunu yitirmek üzere olduğu anlaşılmıştır.


Tam metin:

PDF (English)