KIRSAL KALKINMADA ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHS) YÖNTEMİNİN KULLANIMI

Tülay Cengiz, Hayran Çelem
2.492 1.202

Öz


Kırsal kalkınma; kırsal alanlardaki yasam koşullarını iyileştirmeye yönelik, kırsaldaki nüfusun kent alanlarındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik nimetlerden, göç olgusunu yasamalarına gerek olmaksızın, bulundukları yerde faydalanmalarını sağlayan ekonomik ve sosyal politikalar bütünüdür. Bu tanımlamadan da anlaşılacağı gibi kırsal kalkınma çok kapsamlı bir kavramdır. Bu nedenle kalkınma çalışmalarında problemin açık ve net olarak ortaya konulması, analiz edilmesi ve birçok kriterin uzman kişiler tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Kalkınma çalışmalarındaki bu aşamalarda “Analitik Hiyerarşi Süreci” (AHS) yöntemi kullanılabilir. AHS yöntemi, çok kriterli karar verme yöntemlerinden biridir. Problemi kendi içinde küçük parçalara ayırdıktan sonra, karsılaştırılan iki elementin, aralarındaki önemini ve bu önemin ne kadar olduğu yargısını belirleyen bir sistemdir. Hem nitel, hem de nicel faktörlerin değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Aynı zamanda da birçok uzmanın fikirlerinden yararlanılmasını ve karar verme sürecinde rol almasını sağlamaktadır. Yöntemin bu özelliklerinden dolayı makalede AHS yönteminin kullanıldığı
alanlardan birisinin de kırsal kalkınma çalışmaları olabileceğine dikkat çekilmiştir. Makalede örnek olarak kırsal kalkınmada önemli faktörlerden biri olan ve birçok çalışmada göz ardı edilen kültürel faktörler değerlendirilmiştir. Bu uygulamalar ve diğer değerlendirmeler sonucunda AHS yönteminin kırsal kalkınma çalışmalarında kullanılmasının yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.


Tam metin:

PDF (English)