ANDIZ (Arceuthos drupacea (Labill.) Ant. et. Kotschy.) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ, DİĞER TOHUM VE FİDAN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİT VE ÖNERİLER

H. Cemal Gültekin, Ü. Gülşan Gültekin, Alime Divrik
1.722 771

Öz


Andız tohumlarının; kozalak etinden, tohum kabuğundan ve embriyodan kaynaklanan çimlenme engeli vardır. Andızın doğal ortamdaki çimlenmelerinde, kozalak eti doğal çimlenme sürecini tek başına 1 veya 2 yıl geciktirmekte ve çimlenmenin dördüncü, beşinci yıla sarkmasına neden olmaktadır. Kozalak etinden tamamen temizlenmiş (hayvanlar tarafından) tohumlar genelde üçüncü bazen de dördüncü yılda çimlenirler. Aynı yıl veya ikinci yıldaki çimlenme kemirgenler tarafından mekanik zedelemeye tabi tutulan tohumlarda gözükür. Doğal çimlenme sürecinde, tohumların üzerini kapatan sertleşmiş kozalak pulları kendiliğinden düşer ve embriyo serbest kalarak çimlenir. Eğirdir Orman Fidanlığında kitlesel andız fidanı üretiminde kullanılan kombinasyon şu şekildedir: 1 ay
oda sıcaklığında suda bekletme x tohum kabuğu embriyodan ayrılmayacak şekilde kırma uygulamasından sonra yaz ekimlerinde %53 oranında çimlenme elde edilmiştir. Andız tohumunun olgunlaşma zamanı ekim ve tohumun olgunlaşma süresi 18 ay, kozalak tohum verimi %39, tohumun 1000 tane ağırlığı 2674 gramdır. Bir yaşlı fidan çapı 3.8 mm ve fidan boyu 16 cm’dir.

Tam metin:

PDF (English)