DENDROKRONOLOJİK ÇALIŞMALARDA AĞAÇLARIN SEÇİMİ VE YILLIK HALKA ÖLÇÜMLERİ

Sefa Akbulut, Zafer Cemal Özkan
2.210 619

Öz


Dendrokronoloji ya da Yıllık Halka Yardımıyla Tarihlendirme; ağaçlarda büyüme ve gelişmeyi gösteren yıllık halkaları kullanarak tarihsel olarak zamanı belirleme bilimidir. Dendrokronoloji kendi içinde dendroarkeoloji, dendroklimatoloji, dendrojeomorfoloji, dendrohidroloji, dendroekoloji ve dendropyrokronoloji gibi alt dallara ayrılır. Bu belirtilen alt bilim dallarının tümünün temelini yıllık halkalara dayanan analizler oluşturmaktadır. Geçmişin izlerini taşıyan bu yıllık halkalar, eski dönemlerde meydana gelmiş iklimsel, ekolojik, jeolojik, hidrolojik vs. olayların tarihlendirilmesinde anahtar teşkil etmektedir. Dendrokronolojik çalışmalarda ölçümler, diskler (kütükler) ve çoğunlukla da artım kalemleri üzerinde yapılmaktadır. Ölçümler sırasında yıllık halkalarda bazı anormal durumlar görülebilir. Bunlar; eksik (devamsız ya da kayıp) yıllık halkalar, kusurlu (çift) yıllık halkalar, reaksiyon odunu gibi anormal oluşumlardır. Bu gibi durumlarda, ölçümlerin sağlıklı yapılabilmesi için bir ağaç üzerinde dört ayrı yönden artım kalemi alınması ve
mümkün olduğunca fazla sayıda ağaç üzerinde çalışma yapılması gerekir

Tam metin:

PDF (English)