KLASİK BİYOKÜTLE TAHMİN YÖNTEMLERİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR

Oytun Emre Sakıcı, İlker Ercanlı, Aydın Kahriman
1.491 1.007

Öz


Bu çalışmada, biyolojik enerji kaynaklarının temelini oluşturan ormanlardaki biyokütle miktarının belirlenmesinde kullanılan klasik yöntemler ile son yıllarda üzerinde birçok sayıda araştırma yapılan
uzaktan algılama yöntemleri tanıtılmış ve bu yöntemlerin birbirlerine olan üstünlükleri tartışılmıştır. Özellikle orman alanlarındaki toplam biyokütle miktarının belirlenmesinde uzaktan algılama teknikleri ile yapılacak tahminlerin diğer yöntemlere göre daha pratik olduğu belirtilmiştir. Buna karşın tek ağaçlara ilişkin biyokütle tahmininde ise güvenirlik düzeyi diğer yöntemlerden daha düşüktür.

Tam metin:

PDF (English)