YANGIN HASSASİYET DERECESİNİN BELİRLENMESİ: TAŞKÖPRÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ

Ömer Küçük, Sabri Ünal
1.795 461

Öz


Bu çalışmada Kastamonu-Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğünün yangın hassasiyet derecesi belirlenmiştir. Yangın hassasiyet derecesinin belirlenmesi, hem işletme müdürlüğü düzeyinde hem de bazı işletme  şeflikleri düzeyinde yapılmıştır. Böylece, işletme müdürlüğü ile işletme  şefliklerinin yangın hassasiyet dereceleri arasında fark olup olmadığı araştırılmıştır. Yangın hassasiyet derecelerinin belirlenmesinde, yangın sicil fişleri ve yangın tutanaklarından yararlanılmıştır. Sonuçta, işletme müdürlüğü ile işletme  şefliklerinin yangın hassasiyet dereceleri arasında  faklılıklar ortaya konulmuştur. Bazı işletme şeflikleri (Kırkçam, Bayam, Çiftlik) yangına çok hassas iken bazısı (Dikmen) yangına çok az hassas çıkmıştır. Bu farklılıklar yanıcı madde özelliklerindeki  farklılıklardan ve yangınların meydana geldiği zamanlardaki meteoroloijk koşullardan kaynaklanmaktadır. Orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında kaynakların ayırımında önemli kriter olarak dikkate alınan yangın hassasiyet derecelerinin, işletme şeflikleri düzeyinde belirlenmesi durumunda, kaynaklar etkin ve ekonomik olarak kullanılabilecektir.

Tam metin:

PDF (English)