KARADENİZ BÖLGESİNDE BİNA İÇİ İKLİM KOŞULLARINDA ODUN DENGE RUTUBETİ DAĞILIMININ ANALİZİ

Kemal Üçüncü
1.360 574

Öz


Bu çalışmada, Trabzon’da kaloriferle ısıtılan bina içerisinde 5 ağaç türü odununda  rutubet değişimi incelenerek Karadeniz Bölgesinde odun denge rutubetinin dağılımı belirlenmiştir. Deneysel odun rutubeti grafiksel odun denge rutubeti aylık ortalamalarından yaklaşık % 0.5 daha yüksek olup, aralarında kuvvetli doğrusal ilişki (r2 = 0.99) bulunmuştur. Karadeniz Bölgesinde uzun yıllar iklim verilerine göre odun denge rutubeti yıllık ortalaması bina içi iklim koşullarında % 10.6 olarak bulunmuştur. Aylık odun denge rutubeti ortalamaları %  6.3 ile % 14.3 arasında değişmektedir. Odun denge rutubeti ortalamaları arasında aylar ve iller bakımından % 95 güven düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur. Histerez etkisi ve odun denge rutubetindeki farklar dikkate alınarak, Karadeniz Bölgesinde bina içi iklim koşullarında kullanılacak odunların illere göre % 7 - 10 arasında sonuç rutubetine kadar kurutulması uygun görülmektedir. 

Tam metin:

PDF (English)