DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE ORMAN-KÖYLÜ İLİŞKİLERİ

Devlet Toksoy, Hüseyin Ayaz, Gökhan Şen, Sezgin Özden
1.814 662

Öz


Doğu Karadeniz Bölgesi orman-köylü ilişkilerinin yoğun olarak yaşandığı bölgelerimizin başında gelmektedir. Bölgedeki nüfusun %51’i kırsal kesimde yaşamakta olup, dağınık yerleşme, tarım ve mera alanlarının ormanlarla iç içe olması ve kırsal fakirlik orman-köylü ilişkilerinin yoğunluğunu artırmaktadır. Bu çalışma; Doğu Karadeniz Bölgesinde 82 orman köyündeki 582 orman köylüsü ile yapılan anket verilerinden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan orman köylüleri; ormanın maddi faydalarını daha çok önemsemekte, devletin ormancılık politikasını beğenmemektedir. Orman işletmelerinin ormancılıkla ilgili
çalışmalarından memnun olanların oranı ise %20’ler civarındadır. Ayrıca köylüler üzerinde ağaç olmayan orman arazilerinin ormancılığa tahsisine daha az ağırlık vermektedirler.

Tam metin:

PDF (English)