KOLLER K300 ORMAN HAVA HATTI İLE BÖLMEDEN ÇIKARMADA ÇALIŞMA VERİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Sadık Çağlar, H. Hulusi Acar
2.033 719

Öz


Ülkemizin Doğu Karadeniz Bölgesi ormanları dağlık ve dik arazi üzerinde yayılış göstermektedir. Bölgede asli orman ağaçlarından olan Doğu Ladini tomruklarının bölmeden çıkarılması sırasında, çevresel duyarlılığın dikkate alınması oldukça güç olduğu gibi, taşıma maliyeti de oldukça masraflı bir iş olarak gerçekleştirilmektedir.  Bu çalışmada, ülkemizde kullanılan modern bölmeden çıkarma yöntemlerinden orman hava hatlarının
diğer yöntemlere göre avantajları irdelenmiştir. Bu amaçla, dağlık arazi yapısının tipik bir örneğini oluşturan Artvin yöresi çalışma alanı olarak seçilmiştir.  Koller K300 kısa mesafeli mobil orman hava hattı ile yapılan çalışma sonucuna göre verim değerleri; 1.376 m3/sefer ve 4.825 m3/saat olarak tespit edilmiştir. Bu hava hattının kullanımı neticesinde, yörede kullanılan diğer bölmeden çıkarma yöntemlerinde görülen ağaç köklerinde ve fidanlarda yaralanma ile
topraktaki aşınma daha az oranda gerçekleşmiştir. Buna göre eğimi yüksek yamaçlar üzerinde yayılış gösteren ladin meşcerelerindeki tomruklar, zeminde insan gücü ile elle veya hayvanla sürütülerek
taşınmamalı, bunun yerine orman hava hatları kullanılmalıdır. 

Tam metin:

PDF (English)