KRAFT KAĞIT HAMURU FABRİKASI KİMYASAL GERİ KAZANMA ÜNİTESİNDE OLUŞAN ANORGANİK ATIĞIN (KİREÇ ÇAMURU) ORMAN YOLU STABİLİZASYONUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Habip Eroğlu, Sami İmamoğlu, H. Hulusi Acar
1.601 822

Öz


Üretim sırasında ortaya çıkan atıkların sistemden uzaklaştırılması tüm kağıt hamuru ve kağıt fabrikalarının ortak kaygılarındandır. Atıkların bertarafında en iyi çözüm üretilen atık miktarının azaltılması ve/veya bu atıkların tekrar kullanılmasıdır. Kraft  hamuru üreten kağıt hamuru fabrikalarında önemli atıklardan biri de kimyasal geri kazanma ünitesinde ortaya çıkan kireç çamurudur. Bu çalışmada kraft kağıt hamur fabrikalarının kimyasal geri kazanma ünitesinde ortaya çıkan kireç çamurunun özelliklerinin belirlenmesi ve alternatif bir yol olarak bu atıkların orman yollarında stabilizasyon amaçlı kullanılabilirliği incelenmiştir. Saman ve göl kamışı kullanarak kraft yöntemiyle kağıt hamuru üreten Seka–Afyon  İşletmesi geri kazanma ünitesinde ortaya çıkan kireç çamuru yaklaşık % 47 rutubet oranıyla sağlanarak fiziksel ve kimyasal özellikleri standart metotlara uygun olarak belirlenmiştir. Hava kurusu haline getirilen kireç çamuru orman yolları üst yapısında kaplama tabakası oluşturmada katkılı çimentoya, alt yapıda ham zeminlerin stabilizasyonuna yönelik olarak da kumlu kil, balçıklı kil ve ağır killi zeminlere belirli oranlarda katılarak örnekler elde edilmiş ve bu örneklerin mühendislik özellikleri incelenmiştir. Sonuç olarak doğaya terk edilmeleri halinde çevresel ve ekonomik açılardan çeşitli zararlar oluşturan bu çamurların hem orman içi yolların kaplama tabakasında hem de taban zeminlerinde belirli oranlarda kullanılarak değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.

Tam metin:

PDF (English)