YAPAY ZEKA TEKNİKLERİNİN ODUN HAMMADDESİÜRETİMİNDE KULLANILMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Erhan Çalışkan, H. Hulusi Acar
1.319 625

Öz


: Bu çalışmada yapay zeka tekniklerinden uzman sistemler, bulanık mantık, yapay sinir ağları ve genetik algoritma yöntemleri tanıtılarak, bu tekniklerin odun hammaddesi üretiminde kullanımları üzerine bir
değerlendirme yapılmıştır

Tam metin:

PDF (English)