ARTVİN İLİNİN İKLİM KONFORUNA SAHİP REKREASYON VE TURİZM ALANLARI

Sertaç Güngör, Tülay Cengiz
2.494 935

Öz


Türkiye pek çok klimatik bölgeden ve çeşitli topoğrafik özelliklerden oluşan büyük bir ülkedir. Sahip olduğu eşsiz doğa, kültür değerleri ve özel konumu ile her türlü turizm aktivitesi ve çeşitliliğine, alternatif turizme olanak sağlayan, zengin çevre kaynaklarına sahiptir. Bu bağlamda farklı klimatik özellikleri ile Karadeniz bölgesinde yer alan Artvin  İli, turizm ve rekreasyon aktiviteleri için kaynak oluşturan alanlardan biridir.  İl, turizm potansiyelinin yanında, doğal peyzaj özellikleri ve iklimi ile bilimsel çalışmalara iyi bir kaynak oluşturmaktadır. Yapılan bu çalışmada Artvin  İli’nin, iklim verilerine göre, klimatik konfor açısından en uygun alanlarını saptamak amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Artvin  İli'ne ait iklimsel
değişimleri ortaya koyabilmek amacıyla 12 adet iklim istasyonu seçilmiştir. Bu istasyonlara ilişkin ortalama sıcaklık, bağıl nem ve rüzgâr değerleri Coğrafi Bilgi Sitemleri (CBS) ortamına ArcView 3.3 yazılımı kullanılarak aktarılmıştır. CBS ortamına aktarılan sayısal iklim verilerinden iklim haritaları oluşturulmuş ve klimatik konfor açısından uygun alanlar belirlenmiştir. 

Tam metin:

PDF (English)