DOĞA-KIRSAL YERLEŞME BİRLİKTELİKLERİ

Zehra Eminağaoğlu, Sonay Çevik
1.985 742

Öz


Doğal çevrelerin  korunması ve düzenlenmesi, insan-doğa ilişkilerinde genellikle doğa aleyhine ortaya çıkan gelişmelerle gündeme gelmektedir. Doğaya ilişkin konularda her ne kadar bireysel  davranışlar ağırlık kazansa da, ekolojik sorunlar belli bir süre sonunda çevreye yayılarak bölgesel, hatta küresel sorunlara yol açmaktadır. Bu sebeple  yaşadığımız çevrenin ekonomik, ekolojik, estetik değerlerinin sürdürülebilirlik ilkesi ile korunması ve kullanılması gerekmektedir.  Doğanın ve çevrenin manzarası olan peyzaj, canlı ve cansız varlıklarla birlikte içinde yaşadığımız bütünü ifade etmektedir. Özellikle kentlerde gittikçe tahrip ve yok edilen peyzaj görüntüler, insanların  doğa ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye zorlayarak, doğa ile uyumlu yaşam tarzının benimsenmesini gündeme getirmektedir.  Bu çalışmada; insan-doğa ilişkilerinde doğaya uyum sağlayan ve doğal çevrenin kalitelerini olumlu olarak yaşamına, çevresine, konutuna sokabilen kırsal yerleşmeler incelenmektedir. Kırsal peyzajın önemli ögelerinden olan
kırsal yerleşmelerin doğa ile birliktelikleri, yeşilin; gerek doku düzeyinde, gerekse mekan ögesi olarak konut ve yakın çevresindeki kullanımları çizim ve fotoğraflarla örneklenerek  incelenmektedir.

Tam metin:

PDF (English)