YONGA RUTUBETİ, PARAFİN KULLANIMI VE AĞAÇ CİNSİNİN YONGALEVHANIN BAZI TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Gökay Nemli, Samet Demirel, Emir Zekoviç
1.545 578

Öz


Bu çalışmada tutkallama öncesi yonga rutubeti, parafin kullanımı ve ağaç cinsinin yongalevhanın fiziksel (yoğunluk profili, kalınlık artışı), mekanik (eğilme direnci, elastikiyet modülü, yüzeye dik çekme  direnci) ve yüzey kalitesi (yüzey pürüzlülüğü) üzerine etkileri araştırılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu; dış tabaka yonga rutubetinin yükseltilmesi levhanın tüm özelliklerini iyileştirmiştir. Dış tabakalarında kavak odunu kullanılan yongalevhalarda en yüksek kalite değerlerine ulaşılmıştır.  Parafin kullanımı yüzey düzgünlüğünü artırmıştır.

Tam metin:

PDF (English)