ARTVİN İLİ ORMAN KÖYLERİNİN SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLERİ

Devlet Toksoy, Hüseyin Ayaz, Gökhan Şen
1.908 543

Öz


Türkiye’de XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren orman köylüleri diğer kırsal kesimde yaşayanlardan farklı olarak ele alınmaktadır. Bu köylüler orman kaynağından, düşük fiyatlı orman ürünü satılması ve orman işçiliğinde öncelikle işlendirilme hakkı tanınması yollarıyla desteklenmektedirler. Ayrıca orman köylülerinin kalkınmalarına katkı sağlamak için bu köyler halkına el sanatları, hayvancılık vb. konularda da bilgi ve kaynak aktarımında bulunulmaktadır. Bununla birlikte, orman köylüleri halen ülkemizin en yoksul kesimidir. Artvin İli’nde 15 orman köyünde 100 adet hane halkı temsilcisi ile yüz yüze
görüşme biçiminde yapılmış olan bu çalışmada amaç; İl’deki orman köylülerinin demografik, sosyal, kültürel, ekonomik vb. özelliklerini ortaya koymaktır. Bu amaçla, İl’deki orman köylülerini temsil edecek yeter sayıda hane halkı temsilcileri ile yüz  yüze görüşme biçiminde anket çalışması yapılmıştır. Elde edilmiş sonuçların orman köylülerinin güncel durumunu ortaya koyacağı orman kaynaklarının sürdürülebilirliği ve bu köylülerin kalkındırılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışma sonucu; araştırma alanında üniversite eğitimi oranının %4 olduğu ve faal
nüfusun %70 gibi yüksek bir oranda bulunduğu tespit edilmiştir. Orman köylülerinin %31’i tarımla uğraşarak geçimini sağlarken ormancılıkla geçimini sağlayanların oranı sadece %1 seviyesinde kalmaktadır. Ayrıca bölgede hiç kimse ilk sırada ormancılığı gelecek vadeden bir işkolu olarak görmemektedir.

Tam metin:

PDF (English)