KENTSEL AÇIK ALANLARIN KULLANICI GEREKSİNİMLERİNE GÖRE TASARIMI

Zerrin İnan
1.407 1.106

Öz


: Doğal ve yapısal çevreye yönelik çeşitli araştırmalar, iyi bir tasarımın içinde bulunduğumuz çevrenin ve insanların yaşamında oldukça önemli ve etkili olduğunu göstermektedir. Kentsel açık alanlardaki kullanıcı gereksinimleri ve uyuĢmazlıkları konusunda çeşitli çalışmalar  olmakla birlikte, bu bilgilerin bir araya derlendiği ve bu konuda çalışan meslek grupları, araştırmacılar ve öğrenciler için sunulan yeterince kaynak bulunmamaktadır. Bu araştırma, başarılı bir kentsel açık alan yaratılabilmesi için ön koşul olan
kullanıcı gereksinimleri konusundaki bilgilerin birleştirilerek, genel bir değerlendirmenin yapılmasını hedeflemektedir. Bahsedilen kullanıcı gereksinimleri konfor ve rahatlama ihtiyacından aktif ve pasif etkinliklere kadar geniş bir yelpazede ele alınmakta ve kentsel
açık alanlarda zayıf bir tasarım veya farklı kullanıcı gruplarının çatışmasından kaynaklanan kullanıcı uyuşmazlıklarının en aza indirgenmesine yönelik tavsiyelere yer verilmektedir.
Kentsel açık alanlar konusunda çalışan araştırmacılarının en önemli hedeflerinden biri kullanıcılar için konforlu ve anılmaya değer alanlar oluşturmak için gereksinimleri en iyi şekilde ortaya koymak ve bunu alan tasarımlarına aktarmak olmalıdır. Kullanıcı gereksinimlerine göre açık mekânların programlanması, planlanması, tasarımı ve yönetimi bu mekânların başarısı ve gelişiminde olduğu kadar, kentsel açık alanların tasarımına ilişkin meslek disiplinlerinin güçlenmesinde de en önemli konulardan biridir.

Tam metin:

PDF (English)