ARTVİN KUŞ FAUNASI

Temel Göktürk, Taner Artvinli, Faruk Bucak
1.868 855

Öz


Türkiye’nin önemli kuş göç yollarından biri de Artvin’deki Çoruh Nehri
Vadisi’dir. Bu çalışmada, Artvin avifaunası incelenmiştir. Bu çalışmanın amaçları; yörenin kuş türleri hakkında gerekli bilgiyi sağlamak, populasyonlarının korunmasına yardımcı olmak ve tür çeşitliliği hakkında verileri ortaya koymaktır. Şubat 2004  - Ağustos 2007 tarihleri arasında yapılan gözlemler sonucu  17 takıma ve 47 familyaya ait toplam 216 kuş türü kaydedilmiştir. Tespit edilen 216 kuş türünden 87 türün yerli, diğerlerinin ise göçmen olduğu belirlenmiştir.

Tam metin:

PDF (English)