ACARA SUBTROPIKAL BÖLGESİNDE YETİŞEN, AMORTİZE OLUNMUŞ VE GENÇ MANDALIN “UNSHIU” BİTKİLERİN MORFOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

L. Ebralidze, N. Lomtatitdze, Ş. Lamparadze, L. Gorgiladze, N. Alasania
1.549 409

Öz


Mandalina yetiştiriciliği Acara Özerk Cumhuriyetinin önemli gelir
kaynaklarından birdir. Bu çalışmada  yaşlı mandalina alanlarının gençleştirilmesinde uygulanabilecek farklı yöntemler karşılaştırılmıştır.

Tam metin:

PDF (English)