KONTRPLAKLARIN YAPI MAKSATLI KULLANIM ALANLARI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Cenk Demirkır
1.350 717

Öz


Kontrplak pek çok kullanım alanı bulunan önemli bir odun kökenli levha ürünüdür. Kontrplağın değerlendirildiği alanlar, ülkelerin ekonomik ve sosyo kültürel yapısına, geleneklerine göre ülkeler arasında farklılık gösterebilmektedir. Özellikle yapı endüstrisinde zemin, duvar ve çatı kaplamalarında değerlendirilebilen kontrplak, bu tür alanlarda yapıya önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajların en önemlisi; kontrplak ile kaplanmış duvar ve çatılara sahip  yapıların, deprem ve rüzgar yükü gibi yanal yüklenmelere karşı daha dirençli olmasıdır. Kontrplağın bu amaçla değerlendirildiği ülkelerde meydana gelen deprem felaketlerinde can kaybının çok daha az olduğu belirtilmektedir. Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu bilinmektedir. Bu nedenle kontrplağın yapı maksatlı değerlendirilmesi, diğer deprem ülkeleri için olduğu kadar ülkemiz için de önemlidir. 

Tam metin:

PDF (English)