KENT ORMANCILIĞI VE ARTVİN İLİ KENT ORMANCILIĞI UYGULAMALARI

Fahrettin Tilki, Sinan Güner, Aydın Tüfekçioğlu
1.533 717

Öz


Şehirleşme konusunda yaşanan gelişmeler ve özellikle son yıllarda şehir nüfuslarının artması sonucu, kentlerde insan yaşamını olumsuz etkileyen sosyal ve çevresel sorunlar  artmıştır.  Bu olumsuzlukları azaltabilmek amacı ile gelişen kent ormancılığı uygulamaları ülkemizde de özellikle son yıllarda önem kazanmaya başlamıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan ve “kent ormanı” adı verilen alanlardan daha geniş bir anlam taşıyan “kent ormanı” kavramı, kent içi ve yakın çevresinde bulunan bitkilerden (yol ağaçları, parklarda bulunan ağaçlar, yeşil kuşaklar gibi) oluşmakta olup miktarı, yapısı ve tipi gibi özelliklerine göre ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar sağlamaktadır.  Kent ormanının (kent içindeki ve çevresindeki ağaçlık alanların, ağaç topluluklarının, tek tek ağaçların, yeşil alanların ve bu alanlarla ilgili kaynakların) planlama ve yönetimi ile ormancılığın farklı bir kolu olan “kent ormancılığı”  disiplini ilgilenmektedir. Kent ormancılığı çalışmaları ile kent ormanları, gürültüyü azaltma, iklimi iyileştirme, su kalitesini iyileştirme, rekreasyonel  değer, insan sağlığı üzerine olumlu etkileri, besin maddesi kaynağı, hava kirliliğini azaltma gibi özelliklere sahip olabilmektedir. Artvin ili Orman Genel Müdürlüğü tarafından kurulan ve kent ormanı olarak adlandırılan alan
dışında modern anlamda kent ormancılığının uygulanmadığı bir  il’dir.  Bu çalışmada, Orman Genel Müdürlüğü tarafından  2006 yılında  kurulan  kent ormanının durumu ve alanda bulunan odunsu ve otsu bitki türlerinin teşhisi yapılmıştır.  Artvin kent ormanında
45 den fazla odunsu tür ve 50 den fazla otsu tür tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Artvin ilinde şehir ormancılığı konusundaki çalışmaların  yetersiz olduğu ve bu alanda çalışmaların yapılması ile şehir halkının yaşam kalitesinin iyileştirilmesi yönünde  adımlar
atılması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Tam metin:

PDF (English)