DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE İKLİM DEĞİŞİMİ VE DOĞU LADİNİ (PICEA ORIENTALIS) EKOSİSTEMLERİ

Aydın Tüfekçioğlu, Sinan Güner, Fahrettin Tilki
1.620 404

Öz


İklim değişimi son zamanlarda bilim insanlarının dikkatini önemli ölçüde üzerine çekmektedir.  Bölgesel İklim Modeline (RegCM3) göre Doğu Karadeniz Bölgesi iklim değişiminden önemli ölçüde etkilenecektir. Doğu ladini ülkemizin önemli bir orman ağacı olup sadece Doğu Karadeniz bölgesinde yayılış göstermektedir.  Küresel ısınmanın artması ile doğu ladini ormanları önemli düzeyde kabuk böceği problemi ile karşı karşıya kalmışlardır. Bölgede 200.000 den fazla ladin ağacı kabuk böceklerinin zararından kurumuştur. Bu çalışmada mevcut literatürlerin ve arazi gözlemlerinin ışığında, iklim
değişiminin ladin ormanlarına etkisi irdelenmiştir. Bölgenin gelecekteki iklimi RegCM3 modeli kullanılarak tahmin edilmiştir. İklim değişimi, ladin ekosistemlerinin çeşitlilik, yapı ve stabilitesini önemli ölçüde etkileyebilecektir.  RegCM3 modeline göre bölgenin
sıcaklıkları 2-4  °C artabilecektir. Ayrıca Doğu Karadeniz Bölgesinin batı kısmında yağış artışı beklenmezken, doğu kısmında (Rize ve Artvin) 200-300 mm yağış artışı tahmin edilmektedir. Bölgenin batısındaki sıcaklık artışı ladin ekosistemlerinin daha fazla strese
maruz kalmasına neden olacak ve kabuk böceği salgınlarını artırabilecektir.  Ayrıca, bölgenin batısındaki ladin ekosistemlerinde yangın önemli bir problem olabilecektir. Bölgenin batısında ladin kuşağı muhtemelen 400-800 m yukarı kayacaktır.  Ağaç sınır
Doğu Karadeniz Bölgesinin hem batı hem de doğusunda muhtemelen yukarı yöne kayacaktır.

Tam metin:

PDF (English)