ANNOSUM KÖK VE ALT GÖVDE ÇÜRÜKLÜĞÜNÜN ABİES BORNMÜLLERİANA VE ABIES CILICICA MEŞCERELERİNDE YOĞUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ

H.T. Doğmuş Lehtijarvi, A. Lehtijarvi, F. Oskay, A.G. Aday, M. Karadeniz
1.882 530

Öz


Bu çalışma 2008 yılında, Annosum kök ve alt gövde çürüklüğünün  Abies bornmülleriana ve  Abies cilicica meşcereleri  üzerinde yoğunluğunu belirlemek üzere gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, Bolu ve Antalya (Akseki) illerinde, 3 meşcerede arazi sörveyleri yapılmıştır. Göknar ağaçlarından alınan  disk ve disk parçalarından oluşan 255 örnek, laboratuar koşullarında  Heterobasidion  türlerinin eşeysiz döneminin  (Spiniger meineckellus (Olson) Stalpers) varlığı açısından incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; A. bornmülleriana’ nın saf ve karışık meşcerelerinde hastalık  yoğunluğu sırasıyla % 28.2 ve % 18.8,  A. cilicica meşceresinde ise bu  oran % 11.5 olarak bulunmuştur.  Bunun yanında, A. cilicica’ dan kesilen disklerin % 78,5’inde görülen bulaşmanın havadan ulaşan sporlar aracılığı ile olduğu sonucuna varılmıştır.

Tam metin:

PDF (English)