KARAÇALI (Paliurus spina-christi Mill.) VE NAR (Punica granatum L.) TOHUMLARININ ÇİMLENME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Fahrettin Tilki, Asım Kebeşoğlu
1.861 631

Öz


Bu çalışmada, Artvin İlinde doğal olarak yetişen karaçalı ve nar türlerine ait tohumların çimlenme özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Karaçalı tohumlarında çimlenme engelinin giderilebilmesi amacı ile kontrol işlemi ile birlikte H2SO4
ile muamele (9 farklı süre), soğuk-nemli katlama (5 farklı süre) ve H2SO4 + soğuk-nemli katlama kombinasyonu (18 farklı işlem) olmak üzere toplam 33 farklı ön işlem uygulanmıştır.Karaçalı türünde yapılan ön işlemler sonucu en yüksek çimlenme yüzdesi ve çimlenme hızı değerlerinin sülfürik  asit+soğuk-nemli katlama işlemleri sonucu elde edildiği belirlenmiştir. Orijinin ve çimlendirme
sıcaklığının karaçalı tohumlarının çimlenmesi üzerine etkisini belirleyebilmek amacı ile üç farklı orijinde iki farklı sıcaklıkta (20  ˚C ve 25/20  ˚C) 40 dakika sülfürik asit ile işlem + 40 gün soğuk-nemli katlama işlemini takiben yapılan çimlendirme denemeleri sonucu, orijin ve çimlendirme sıcaklığının çimlenme yüzdesi ve çimlenme hızını etkilediği ve çimlenme performansının  25/20  ˚C de yapılan çimlendirme denemelerinde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Nar tohumlarında çimlenme engelinin giderilebilmesi amacı ile kontrol işlemi ile birlikte H2SO4 ile muamele (4 farklı süre), soğuk-nemli katlama (3 farklı süre) ve H2SO4  + soğuknemli katlama kombinasyonu (6 farklı işlem) işlemleri uygulanmıştır. Nar türünde 5 veya 10 dakika H2SO4 ile muamele + 60 gün soğuk katlama işlemi ve  10 dakika  H2SO4 ile muamele + 40 gün soğuk katlama işlemi
sonucu en yüksek çimlenme yüzdesi (>%90) elde edilirken en yüksek çimlenme hızı  10 dakika  H2SO4 ile muamele + 60 gün soğuk katlama işlemi sonucu (PV=5.7) elde edilmiştir.

Tam metin:

PDF (English)