ARTVİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK ARTIRMALI SATIŞLARINA KATILAN MÜŞTERİLERİN TALEP VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ

Atakan Öztürk
2.414 758

Öz


Bu çalışmada, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) pazarlama faaliyetleri kapsamında açık artırmalı satışlar müşterilerin bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Bu amaçla, açık artırmalı satışlara katılan 50 müşteri ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Sonuçta, pazarlama faaliyetlerinde etkinliği artırmak amacıyla karar vericilere ışık tutacak bazı tespit ve önerilerde bulunulmuştur.

Tam metin:

PDF PDF (English)